Wat is een ART slotcombinatie?

Een ART slotcombinatie is een combinatie van twee sloten met het keurmerk ART die tegelijk worden gebruikt om een tweewieler, zoals een fiets, scooter, brommer of motor te beveiligen tegen diefstal.

Stichting ART laat op verzoek van slotenfabrikanten sloten testen die vervolgens een ART keurmerk kunnen krijgen met een indeling in een bepaalde categorie. De stichting heeft als doel om diefstal van tweewielers te voorkomen. Bij het gebruikmaken van een ART slotcombinatie is het uiteraard aan te raden en voor de verzekering zelfs soms nodig om van twee ART sloten uit dezelfde categorie gebruik te maken.

ART slotcombinatie

Een ART slotcombinatie kan bijvoorbeeld bestaan uit een ringslot met ART keurmerk en een kettingslot met ART keurmerk die ingedeeld zijn in categorie 2. Fietssloten in deze categorie worden goedgekeurd om een diefstalverzekering af te sluiten. Doorgaans is voor het afsluiten van een fietsverzekering met diefstaldekking geen slotcombinatie vereist, maar volstaat het om van één ART 2 gekeurd fietsslot gebruik te maken.

Het gebruikmaken van een enkel slot met keurmerk biedt in dat opzicht natuurlijk al een voordeel doordat de fiets tegen diefstal kan worden verzekerd. Als er echter alleen van een ringslot gebruik wordt gemaakt, dan zijn er ook nadelen, want de fiets is dan diefstalgevoelig doordat de tweewieler nergens aan vaststaat en eenvoudig kan worden meegenomen door de fietsendief. Om dit nadeel weer op te heffen wordt dan ook aangeraden om een ART slotcombinatie te gebruiken, zodat de fiets aan een object kan worden vastgemaakt. Dat geldt uiteraard ook voor het op slot zetten van brommers, scooters en motoren.

  • Uitstekende diefstalpreventie
  • Goedgekeurd voor verzekering

Ben je nog niet bekend met de ART sloten. Lees hier het artikel 'wat is een art slot'.

Verzekering en ART slotcombinatie

Als er gebruik wordt gemaakt van een slot met een keurmerk van stichting ART dan wordt op de verpakking melding gemaakt van een mogelijke combinatie met een ander ART slot. Indien dit uiteraard van toepassing is, zoals in het geval van een ketting en een hangslot. Het is belangrijk om bij een dergelijke combinatie van hangslot en ketting te letten op het keurmerk.

Dat het belangrijk is om van twee ART gekeurde sloten gebruik te maken, komt doordat de verzekering deze eis stelt. Indien bijvoorbeeld een ketting met een ART 3 keurmerk wordt gebruikt, maar het hangslot heeft geen keurmerk, dan kan de verzekering stellen dat er niet aan de voorwaarden wordt voldaan, zodat bij diefstal geen vergoeding van de schade volgt. Wil je een ART slot kopen?

Een slotcombinatie kan bijvoorbeeld voor een motor ook bestaan uit een vloeranker met een kettingslot of een muuranker met een kettingslot. Het is ook in dit geval voor de verzekering nodig om van een ART slotcombinatie gebruik te maken. Overigens kan ook van een schijfremslot en kettingslot gebruik worden gemaakt.

Een ART slotcombinatie wordt niet alleen aangeraden voor de verzekering van de tweewieler maar biedt de eigenaar van de fiets, scooter, brommer of motor ook een betere bescherming tegen diefstal.

  • Vermelding op verpakking ART sloten
  • Voldoen aan verzekeringsvoorwaarden
  • Betere bescherming met ART slotcombinatie

Meer weten over het ART keurmerk?

ART slotcombinatie kopen

Om de tweewieler op de beste manier te beveiligen tegen diefstal wordt altijd aangeraden om een ART slotcombinatie te gebruiken ongeacht of er sprake is van een verzekering tegen diefstal of niet. Dat biedt namelijk de beste preventie. Dieven kijken altijd naar het gemak waarmee een slot kan worden opengebroken en schatten in hoeveel tijd daarvoor nodig is.

Gelegenheidsdieven zijn op zoek naar gemakkelijke te stelen tweewielers en indien er van een ART slotcombinatie gebruik wordt gemaakt, waarbij de tweewieler aan een object bevestigd is, dan zal de dief liever even doorlopen naar de volgende tweewieler. Uiteraard is het altijd mogelijk dat een tweewieler ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen toch gestolen wordt.

Ook voor het gebruik van ART slotcombinaties geldt namelijk dat deze op de een of andere manier open te breken zijn als er voldoende tijd is en als het juiste gereedschap ervoor wordt gebruikt. Indien er dieven op zoek zijn naar scooters wordt vaak de voorkeur gegeven aan het optillen en inladen in een bestelbus, zodat op een andere locatie altijd tijd kan worden genomen het slot open te breken. Dat geldt ook voor motoren. Het gebruiken van de juiste ART slotcombinatie kan voorkomen dat de scooter of motor als een snelle prooi wordt gezien door de dieven.