Wat is beter: een schijfremslot met alarm of zonder alarm?

Een schijfremslot wordt bevestigd op de remschijf van de motor en van dit soort sloten zijn verschillende uitvoeringen beschikbaar. In de eerste plaats kan al een onderscheid gemaakt worden tussen een schijfremslot met alarm en een schijfremslot zonder alarm. De eerstgenoemde variant heeft een extra functie door de aanwezigheid van het alarm en biedt daarmee dan ook een extra beveiliging tegen diefstal.

Er kan echter niet simpelweg gezegd worden of een schijfremslot met alarm of zonder alarm beter is. Dat is namelijk onder meer afhankelijk van de persoonlijke voorkeuren. Bovendien kan een slot met alarmfunctie door de gevoeligheid ook afgaan op momenten dat er geen sprake is van een poging tot diefstal. Verder zijn de schijfremsloten met alarm doorgaans net even wat groter en heeft niet iedereen de ruimte in de buddy om het slot op een gemakkelijke manier mee te nemen.

Schijfremslot met alarm

Uiteraard biedt een schijfremslot met alarm een uitstekende preventie ten aanzien van diefstal. Naast dat de motor niet zomaar meegenomen kan worden door het slot geldt ook nog dat als er een poging tot diefstal wordt gedaan het alarm af zal gaan. Dat zal in ieder geval voorkomen dat gelegenheidsdieven er onopgemerkt mee vandoor kunnen gaan.

Als dieven zich echter goed voorbereiden, dan bestaat de mogelijkheid dat van een schijfremslot met alarm de alarmfunctie word gesaboteerd. Bij dieven die het op je motor voorzien hebben die bijvoorbeeld in de nacht met schijfremslot met alarm gestald staat, geldt dat er middelen zijn om het alarm niet af te laten gaan. Overigens is het zo dat voor alle motorsloten geldt dat er als er genoeg tijd wordt genomen en de juiste middelen worden gebruikt deze opengebroken kunnen worden.

Voor gelegenheidsdieven kan een schijfremslot met alarm beter zijn, maar als dieven het echt op de motor hebben gemunt zal de aanwezigheid van een alarm geen verschil maken. De motor kan bijvoorbeeld ook als het alarm afgaat in een bestelbus worden geplaatst, waarna de dieven er snel vandoor gaan.

  • Extra diefstalpreventie met alarm
  • Schrikt gelegenheidsdieven af
  • Alarmfunctie kan gesaboteerd worden

Afhankelijk van de kwaliteit van het schijfremslot met alarm kan het alarm ook afgaan indien er sprake is van bepaalde weersomstandigheden of als er sprake is van een lichte onbedoelde aanraking van het slot door bijvoorbeeld een kat. Lees hier het artikel over de beste schijfremsloten van Abus.

Schijfremslot zonder alarm

Een schijfremslot zonder alarm biedt ook een afschrikkende werking ten aanzien van gelegenheidsdieven, die echter zonder het afgaan van het alarm wel wat eerder ongezien te werk kunnen gaan. Een schijfremslot zonder alarm is compact en kan vrijwel altijd gemakkelijk worden vervoerd. Zo past het slot in de buddy, maar kan het bijvoorbeeld ook in een grote jaszak worden meegenomen.

ART 4 schijfremslot

Zoals gezegd is het vooral een persoonlijke voorkeur ten aanzien van vraag of een schijfremslot met alarm beter is in vergelijking met een schijfremslot zonder alarm. De kwaliteit speelt echter wel altijd een belangrijke rol en ongeacht of er nu voor een slot met of zonder alarmfunctie wordt gekozen, is het zo dat een schijfremslot het beste over een ART 4 keurmerk kan beschikken. Dat is nog belangrijker dan de vraag of er wel of geen sprake is van een alarm.

De verzekering eist namelijk ART 4 gekeurde motorsloten om een diefstalverzekering voor een motor te kunnen afsluiten. De verzekeraar stelt daarbij geen eisen of het ART 4 schijfremslot over een alarm moet beschikken. Er zijn wel verzekeraars die motors met een bepaalde cataloguswaarde alleen voor diefstal verzekeren als er sprake is van een alarm, maar dat hoeft dan geen schijfremslot met alarm te zijn, maar een ander alarmsysteem in een bepaalde klasse. Meer weten over verzekering + ART 4 sloten?

Om de kans op diefstal zo klein mogelijk te maken, kan bijvoorbeeld de keuze worden gemaakt om een ART 4 schijfremslot met alarm en met een ketting aan te schaffen. Op die manier kan de motor namelijk ook nog ergens aan vast worden gezet en is het minder gemakkelijk om de motorfiets mee te nemen en in een bestelbus te vervoeren. Let in ieder geval altijd op de kwaliteit van het slot en of er sprake is van een schijfremslot met een keurmerk om de motor tegen diefstal te kunnen verzekeren.