Is een alarm op mijn motor verplicht voor de verzekering?

Het is in de eerste plaats afhankelijk van de verzekeraar of een alarm op de motor verplicht is voor de verzekering. Het is dan ook niet altijd verplicht om de motor van een alarm te voorzien om voor een motorverzekering met diefstaldekking in aanmerking te komen. Als een motoralarm niet verplicht, maar wel wordt gebruikt, dan kan dat weer een ander voordeel hebben.

Verzekeraars stellen verschillende eisen om een motor voor een diefstaldekking in aanmerking te laten komen. Een alarm op de motor kan daar één van zijn. Daarnaast geldt altijd wel dat er sprake moet zijn van minimaal een ART 4 gekeurd motorslot. De eisen qua preventiewaarde tegen diefstal hebben doorgaans betrekking op een ART slot/ SCM slot. De eisen worden gesteld doordat daarmee het risico op diefstal wordt beperkt en de verzekeraar daardoor ook minder risico loopt op het moeten uitkeren van een schadevergoeding.

Alarm op motor

Indien de verzekeraar een alarm op een motor verplicht stelt, dan zal dat doorgaans niet op alle motoren van toepassing zijn. Er zijn namelijk een aantal aspecten die bepalen of een alarm wel of niet verplicht zal zijn. Ook hiervoor geldt weer dat de eisen per verzekeraar anders kunnen zijn.

Het merk van de motor kan bijvoorbeeld een rol spelen bij het verplicht stellen van een alarm. Zo zijn er verzekeraars die het verplicht stellen om de motor van een alarm te voorzien indien de motor van het merk Harley Davidson is. Ook de cataloguswaarde kan een rol spelen bij een alarmverplichting. Als de cataloguswaarde bijvoorbeeld hoger is dan het bedrag van 10.500 euro en de motor niet ouder is dan vier jaar, dan kan eveneens een alarmverplichting gelden.

De minimale cataloguswaarde kan per verzekeraar variëren en bovendien geldt ook nog eens dat bij de verplichting er eisen gesteld kunnen worden aan het alarm. Het alarm dient goedgekeurd te zijn en in een bepaalde klasse te zijn ingedeeld, bijvoorbeeld minimaal klasse M2.

  • Merk
  • Cataloguswaarde
  • Goedgekeurd alarm

Het is belangrijk om te weten dat ook al is er sprake van een SCM slot met alarmsysteem voor de motor, dat er ook nog altijd een verplichting bestaat om gebruik te maken van een ART slot in categorie 4 of 5. Doorgaans wordt bij de ingang van de verzekering een korte periode de gelegenheid geboden om een beveiligingsinstallatie te laten inbouwen. Die korte periode kan bijvoorbeeld dertig dagen zijn, waarin de diefstaldekking al wel geldig is.

Indien er geen alarmsysteem wordt ingebouwd in de vastgestelde periode, dan geldt dat het diefstalrisico daarna niet van toepassing zal zijn. Verzekeraars kunnen de verplichting van een beveiligingsinstallatie weer laten vallen als er sprake is van een standaard startonderbreker die op de motor zit. Lees hier de tips over hoe je je motorslot het beste kan onderhouden >> motorslot onderhouden.

Cascopremie en eigen risico

Er zijn verzekeraars die geen verplichting stellen om over een motoralarm te beschikken, maar wel voordeel bieden als er sprake is van een alarm. In dat geval kan namelijk een korting worden gegeven op de cascopremie. De korting wordt door de verzekeraar verstrekt, omdat er nu eenmaal minder risico wordt gelopen en de verzekerde krijgt dat in de vorm van een korting op de cascopremie terug.

De verzekeraar kan ook op een andere manier voordeel bieden door in plaats van een korting op de cascopremie te geven het eigen risico te laten vervallen als de motor met een alarmsysteem is uitgerust en daar geen verplichtend karakter op van toepassing is. In dat opzicht kan het zeker aantrekkelijk zijn om wel van een alarmsysteem gebruik te maken ook al is dat geen strikte eis van de verzekeraar.

Overige eisen

Naast een eventuele eis van een alarmsysteem, waarbij de verplichting afhankelijk zal zijn van het merk en de cataloguswaarde, kunnen er extra eisen worden gesteld door de verzekeraar. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van een zogenoemde nachtclausule. Als er in de polisvoorwaarden een nachtclausule van toepassing is, dan betekent dat de motor gedurende de nacht in een beveiligde ruimte binnen moet staan. Dat kan bijvoorbeeld een garage aan huis zijn die afgesloten kan worden.

Er is geen eenduidige regelgeving ten aanzien van een alarm op de motor, zodat voor alles geldt dat eerst duidelijk geïnformeerd moet worden bij een verzekeraar of een alarminstallatie voor de motor verplicht is of niet. Een motorslot in elkaar zetten, is niet moeilijk. Een motorslot kopen doe je bij Slotenspeciaalzaak!

________________________________________________________________________________________

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct 10% korting bij een besteding van minimaal € 75:

________________________________________________________________________________________